Thời khóa biểu tuần thứ 06 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02 tháng 03 năm 2015 đến ngày 08 tháng 03 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 05 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến ngày 08 tháng 02 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 4 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26 tháng 01 năm 2015 đến ngày 01 tháng 02 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 03 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19 tháng 01 năm 2015 đến ngày 25 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thông báo V/v thực hiện BHYT đối với học viên trung cấp

Để thực hiện tốt công tác BHYT cho sinh viên năm 2015, trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist thông báo đến sinh viên hệ trung cấp biết và nghiêm túc thực hiện.

Thông báo lễ phát bằng tốt nghiệp trung cấp năm 2014

Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist thông báo về việc Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho các khôi lớp trung cấp 2 năm niên khóa…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 02 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12 tháng 01 năm 2015 đến ngày 18 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thông báo: Điều chỉnh lệ phí thi lại và học phí học lại từ 10/01/2015

       THÔNG BÁOV/V ĐIỀU CHỈNH LỆ PHÍTHI LẠI VÀ HỌC PHÍ HỌC LẠI TỪ 10/01/2015           Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 01 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05 tháng 11 năm 2015 đến ngày 11 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 46 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29 tháng 12 năm 2014 đến ngày 04 tháng 01 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch thi lại Thực hành KNPV, QLPV, Thực hành pha chế lớp RO18

Lịch thi lại các môn thực hành Kỹ năng phục vụ, Quản lý phục vụ, Thực hành pha chế thức uống lớp RO19 

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2015

    THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2015 dành cho học viên trường STHC Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist thông báo đến toàn…
Xem chi tiết