Thông báo V/v thực hiện BHYT sinh viên năm học 2014-2015

Để thực hiện tốt công tác BHYT cho sinh viên năm học 2014 – 2015. Trường Trung cấp du lịch & khách sạn Saigontourist thông báo đến sinh viên hệ trung…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 31 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15  tháng 09 năm 2014 đến ngày 21  tháng 09 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch thi tốt nghiệp lớp TG1012-HM1012-RM1012

Lịch thi tốt nghiệp năm 20914:  Lớp Nghiệp vụ hướng dẫn 1 năm ( TG1012). Lớp Quản trị lưu trú du lịch hệ 1 năm (HM1012). Lớp Quản trị nhà…
Xem chi tiết

Lịch thi tốt nghiệp lớp RO18

Lịch thi tốt nghiệp năm 2014: Lớp Quản trị nhà hàng  (RO18). Mọi thắc mắc về lịch thi học viên vui lòng liên hệ Phòng đào tạo.

Lịch thi tốt nghiệp lớp RD22

Lịch thi tốt nghiệp năm 2014:  Lớp Quản trị lưu trú du lịch (RD22). Mọi thắc mắc về lịch thi học viên vui lòng liên hệ Phòng đào tạo.

Lịch thi tốt nghiệp lớp TG18

Lịch thi tốt nghiệp năm 2014: Lớp Nghiệp vụ hướng dẫn ( TG18). Mọi thắc mắc về lịch thi học viên vui lòng liên hệ Phòng đào tạo.

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp môn chính trị lớp TG18, TG19, RD22, RO18, CI02

Lịch ôn tập trước khi thi tốt nghiệp dành cho các khối lớp: Nghiệp vụ hướng dẫn: TG18 + TG19 Quản lý và kinh doanh khách sạn: RD22 Quản lý…
Xem chi tiết

Lịch học lại các môn mở trong tháng 9 năm 2014

Học viên còn nợ các môn có tên bên dưới phải đăng ký học lại. Đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học lại tại Phòng đào…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 30 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 08  tháng 09 năm 2014 đến ngày 14  tháng 09 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập năm 2 lớp HM2024

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thực tập, lịch học năm thứ 2 lớp Quản lý và kinh doanh khách sạn (HM2024)  từ  15/8/2014 đến 15/11/2014.  Thông báo về việc đóng…
Xem chi tiết