Thông báo kế hoạch học tập năm 2 lớp HM2024

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thực tập, lịch học năm thứ 2 lớp Quản lý và kinh doanh khách sạn (HM2024)  từ  15/8/2014 đến 15/11/2014.  Thông báo về việc đóng…
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập năm 2 lớp TG2020

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thực tập, lịch học năm thứ 2 lớp Hướng dẫn du lịch (TG2020)  từ  15/8/2014 đến 15/11/2014.  Thông báo về việc đóng học phí và…
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập năm 2 lớp CE2004 và CA2004

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thực tập, lịch học năm thứ 2 lớp Kỹ thuật chế biến món ăn chuyên Âu (CE2004) và lớp Kỹ thuật chế biến món ăn chuyên…
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập năm 2 lớp RM2020

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thực tập, lịch học năm thứ 2 lớp Quản lý và kinh doanh nhà hàng (RM2020) từ  15/8/2014 đến 15/11/2014.  Thông báo về việc…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 29 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01  tháng 09 năm 2014 đến ngày 07 tháng 09 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 28 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25 tháng 08 năm 2014 đến ngày 31 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 27 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18 tháng 08 năm 2014 đến ngày 24 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 8 năm 2014

Học viên còn nợ các môn có tên bên dưới phải đăng ký học lại. Đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học lại tại Phòng đào…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 26 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11 tháng 08 năm 2014 đến ngày 17 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 25 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04 tháng 08 năm 2014 đến ngày 10 tháng 08 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết