Danh sách chia lớp Nghiệp vụ hướng dẫn (TG2022)-update 22/11

Danh sách chia lớp chính thức. Lớp Nghiệp vụ hướng dẫn. Mã lớp – TG2022 Lớp TG2022.01.02 học buổi sáng (06:45 -> 12:00) Lớp TG2022.03.04.05.06 học buổi chiều (13:00 ->…
Xem chi tiết

Danh sách chia lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Âu (CE2006)-update 22/11

Danh sách chia lớp chính thức. Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Âu - Mã lớp: CE2006 Lớp CE2006.01.02  học buổi sáng ( 06:45 -> 12:00) Lớp CE2006.03.04.05.06 học buổi…
Xem chi tiết

Danh sách chia lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Á (CA2006)-update 22/11

Danh sách chia lớp chính thức. Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Á - Mã lớp: CA2006 Lớp CA2006.01.02.03 học buổi sáng ( 06:45 -> 12:00) Lớp CA2006.04.05.06.07.08 học buổi…
Xem chi tiết

Danh sách chia lớp Quản lý & Kinh doanh nhà hàng (RM2022)-update 22/11

Danh sách chia lớp chính thức. Lớp Quản lý & Kinh doanh nhà hàng. Mã lớp – RM2022 Lớp RM2022.01.02.03.04 học buổi sáng (06:45 -> 12:00) Lớp RM2022.05.06.07.08.09.10 học buổi…
Xem chi tiết

Danh sách chia lớp Quản lý & kinh doanh Khách sạn (HM2026)-update 22/11

Danh sách chia lớp chính thức. Lớp Quản lý & kinh doanh Khách sạn. Mã lớp – HM2026 Lớp HM2026.01.02.03.04.05.06; HM2026.23 học buổi sáng (06:45 -> 12:00) Lớp HM2026.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18 học buổi…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 41 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 40 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17 tháng 11 năm 2014 đến ngày 23 tháng 11 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Danh sách lớp Nghiệp vụ hướng dẫn 1 năm (TG1014)

Danh sách lớp chính thức. Lớp Nghiệp vụ hướng dẫn 1 năm. Mã lớp – TG1014 Lớp TG1014 học buổi sáng từ 6:00 đến 12:00   

Danh sách lớp Quản lý và kinh doanh khách sạn hệ 1 năm (HM1014)

Danh sách chia lớp chính thức. Lớp Quản lý và kinh doanh khách sạn hệ 1 năm. Mã lớp -HM1014 Lớp HM1014 học buổi sáng từ 6:45 đến 12:00.  

Danh sách chia lớp Quản lý & Kinh doanh nhà hàng hệ 1 năm (RM1014)

Danh sách chia lớp chính thức. Lớp  Quản lý & Kinh doanh nhà hàng hệ 1 năm. Mã lớp – RM1014 Lớp RM1014 học buổi sáng từ 06:45 đến 12:00…
Xem chi tiết

Danh sách chia lớp năm 2 lớp Nghiệp vụ hướng dẫn (TG2020) – update 08/11

Danh sách chia lớp năm 2 lớp Nghiệp vụ hướng dẫn (TG2020) Lớp TG2020.01.02 học buổi sáng ( 07:00 -> 12:00) Lớp TG2020.03.04 học buổi chiều (13:00 -> 17:45) Lớp…
Xem chi tiết

Danh sách chia lớp năm 2 lớp Quản lý và kinh doanh khách sạn (HM2024)-update 8/11

Danh sách chia lớp năm 2 lớp Quản lý và kinh doanh khách sạn (HM2024) Lớp HM2024.01.02.03.04.05.06 học buổi sáng ( 07:00 -> 12:00) Lớp HM2024.07.08.09.10.11.12 học buổi chiều (13:00…
Xem chi tiết